Välkommen till oss

Göteborgs Advokatbyrå

Advokatbyrån med kompetens och engagemang.

BLI EN AV OSS
Vi söker ytterligare advokater, se under fliken "Kontakta oss".

Vår verksamhet

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål, entreprenadrätt, fastighetsrätt (inklusive plan- och byggrätt) samt processrätt.

En stor del av våra uppdrag utgörs av processer inför domstol. På advokatbyrån finns även en mångårig och bred brottmålskompetens och flera av advokaterna åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

Vid en tvist finns ibland möjlighet att få en del av rättegångskostnaden ersatt via rättsskyddsförsäkring. Advokatbyrån utreder alltid klientens möjlighet att ianspråkta försäkringsskyddet.

Varför anlita oss?

Göteborgs Advokatbyrå arbetar med klienten i centrum med kompetens och engagemang som ledord.

Vid mer omfattande ärenden sätts ofta ett team av advokater samman för att möta kraven på tillgänglighet och bredd i kompetenser. Under respektive medarbetares sida finns mer information om huvudsakliga verksamhetsområden.

 

Här finns vi

Du hittar oss i våra lokaler på Kungsgatan 45 i centrala Göteborg.

Copyright © 2017 Göteborgs Advokatbyrå AB