Anders Larsson, Advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden: 
Fastighetsrätt och brottmål

Anders Larsson arbetar främst med fastighetsrätt och straffrätt (som offentlig försvarare och målsägandebiträde).

De fastighetsrättsliga ärendena kan exempelvis röra fastighetsöverlåtelser, fel i fastighet, dolda fel, markexploatering, förelägganden enligt plan- och bygglagen, detaljplaner, bygglov, servitut, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, fastighetsbildning (såsom avstyckning), nyttjanderätt, arrende, hyresrätt och bostadsrätt.

Anders Larsson har också mycket stor erfarenhet av utlänningsrätt/asylrätt och åtar sig sådana uppdrag.

Tidigare erfarenhet: 
  • Notarietjänstgöring, Halmstad tingsrätt
  • Biträdande jurist, Antonson & Partners i Malmö
  • Beslutsfattare, Migrationsverket
  • Göteborgs Advokatbyrå sedan 2011, delägare sedan 2015
Språk: 
Engelska
Kontaktuppgifter:
E-post: 
Direkt: 
031-13 97 04
Växel: 
+46 (0)31-17 96 30
Telefax: 
+46 (0)31-13 12 55

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB