Anna Sundblad, Advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden: 
Fastighetsrätt, entreprenadrätt, processrätt, affärsjuridik

Anna Sundblad är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2005. Hon arbetar med fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik och processer. Uppdragen omfattar bl.a. köp av fastighet, entreprenadtvister, avtalsfrågor, dolda fel, bygglov, servitut, fastighetsbildningar, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, hyresrätts- och bostadsrättsfrågor och upprättande av aktieägaravtal. Anna Sundblad biträder både företag och privatpersoner.

Anna Sundblad håller föredrag för företagare och för aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Exempel på föredrag; Avtalsrätt för företagare, Exploatering av fastigheter, Konsultens ansvar enligt ABK, Entreprenörens skadeståndsansvar enligt AB och ABS, Konsumententreprenader - praktiska tips för entreprenörer.

 

Tidigare erfarenhet: 
  • Jur kand Lunds Universitet, 2001
  • Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt, 2001-2003
  • Beredningsjurist Göteborgs tingsrätt, 2003-2004
  • Biträdande jurist Advokatfirman Mauritzon AB, 2004
  • Biträdande jurist Göteborgs Advokatbyrå, 2005-2009
  • Styrelseledamot Villaägarna i Göteborg, 2005-2008
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2008
  • Delägare, Göteborgs Advokatbyrå, 2010
Språk: 
Engelska
Kontaktuppgifter:
E-post: 
Direkt: 
+46 (0)31-13 97 38
Mobil: 
+46 (0)706-19 97 38
Växel: 
+46 (0)31-17 96 30
Telefax: 
+46 (0)31-13 12 55

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB