Camilla Wester, Advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden: 
Brottmål, familjerätt

Camilla Wester är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan år 2008. Hon arbetar främst som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Camilla Wester åtar sig även familjerättsliga uppdrag avseende bodelningar, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, arvskiften och dylikt samt frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Tidigare erfarenhet: 
  • Jur kand vid Göteborgs Universitet, 1997
  • Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt, 2000 - 2004
  • Advokat och biträdande jurist på Odevall Advokatbyrå, 2004 - 2008
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2007
  • Advokat på Göteborgs Advokatbyrå, 2008
  • Delägare, Göteborgs Advokatbyrå, 2010
Språk: 
Engelska
Kontaktuppgifter:
E-post: 
Mobil: 
+46 (0)702-02 19 44
Växel: 
+46 (0)31-17 96 30
Telefax: 
+46 (0)31-13 12 55

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB