Karolina Sarhagen, Advokat (f.n. föräldraledig)

Huvudsakliga verksamhetsområden: 
Fastighetsrätt, entreprenadrätt, processrätt och affärsjuridik

Karolina Sarhagen är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2015. Hon arbetar främst med fastighets- och entreprenadrätt samt processer. Karolina Sarhagen biträder i huvudsak små och medelstora företag, men även privatpersoner. Karolina Sarhagen åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Tidigare erfarenhet: 
  • Jur. kand, Örebro universitet, 2010
  • Beredningsjurist, Åklagarkammaren i Borås, 2010
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2010-2012
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2015
  • Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2015
Språk: 
Engelska
Kontaktuppgifter:
E-post: 
Direkt: 
+46 (0)31-13 97 34
Mobil: 
+46 (0)707-77 67 93
Växel: 
+46 (0)31-17 96 30
Telefax: 
+46 (0)31-13 12 55

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB