Lars Andréason, Advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden: 
Fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik, processrätt

Lars Andréason är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 1991. Han arbetar främst med fastighets- och entreprenadrätt, d.v.s. uppdrag som omfattar bl.a. köp och försäljning av fastigheter, dolda fel, servitutsrättigheter (exempelvis badhytter, bryggor och sjöbodar), fastighetsbildningar, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, avtalsfrågor, fel i utförda entreprenader m.m.

Uppdragen innebär ofta att biträda klienterna såväl hos lantmäteriet som i processer inför allmän domstol, mark- och miljödomstol och i skiljenämnd. Han biträder i huvudsak små och medelstora företag.

 

Tidigare erfarenhet: 
  • Jur kand Lunds Universitet, 1985
  • Tingsnotarie vid Ljungby tingsrätt, 1985-1987
  • Biträdande jurist Advokatfirman Skarp,1987-1988
  • Biträdande jurist Konsultföretaget GF Göteborg, 1989-1990
  • Biträdande jurist Göteborgs Advokatbyrå, 1990-1992
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan, 1992
  • Delägare, Göteborgs Advokatbyrå, 1992
Språk: 
Engelska
Kontaktuppgifter:
E-post: 
Direkt: 
+46 (0)31-13 97 47
Mobil: 
+46 (0)707-66 41 11
Växel: 
+46 (0)31-17 96 30
Telefax: 
+46 (0)31-13 12 55

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB