Magdalena Berg, Advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden: 
Fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik, processrätt

Magdalena Berg är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2012. Hon arbetar främst med fastighets- och entreprenadrätt d.v.s. uppdrag som omfattar bl.a. köp och försäljning av fastigheter, dolda fel, servitut, fastighetsbildningar, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, avtalsfrågor, fel i utförda entreprenader m.m. Uppdragen innebär ofta att biträda klienterna i processer inför allmän domstol och mark- och miljödomstol. Magdalena Berg biträder i huvudsak små och medelstora företag, men även privatpersoner.
 

Tidigare erfarenhet: 
  • Juristexamen, Göteborgs universitet, 2010
  • Engelska, The University of Sussex, 2007
  • Sommarnotarie, Borås tingsrätt, 2008
  • Praktikplats, PricewaterhouseCoopers, 2009
  • Skattejurist, Deloitte, 2009-2010
  • Tingsnotarie, Borås tingsrätt, 2010- 2012
  • Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2012
  • Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 2015
Språk: 
Engelska
Kontaktuppgifter:
E-post: 
Direkt: 
+46 (0)31-13 97 41
Mobil: 
+46 (0)702-33 87 65
Växel: 
+46 (0)31-17 96 30
Telefax: 
+46 (0)31-13 12 55

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB