Sara Öggesjö, Advokat (f.n. föräldraledig)

Huvudsakliga verksamhetsområden: 
Fastighetsrätt, entreprenadrätt, affärsjuridik, processrätt

Sara Öggesjö är verksam vid Göteborgs Advokatbyrå sedan 2014. Hon arbetar främst med fastighets- och entreprenadrätt samt processer. Sara Öggesjö biträder i huvudsak små och medelstora företag, men även privatpersoner. Sara Öggesjö åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Tidigare erfarenhet: 
  • Jur kand, Lunds Universitet, 2012
  • Engelska, University of East Anglia, 2010
  • Trainee och biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson, 2011-2012
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2012-2014
  • Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2014
Språk: 
Engelska
Kontaktuppgifter:
E-post: 
Direkt: 
+46 (0)31 13 97 14
Mobil: 
+46 (0)733 24 94 12
Växel: 
+46 (0)31-17 96 30
Telefax: 
+46 (0)31-13 12 55

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB