Entreprenadrätt

Vi på Göteborgs Advokatbyrå vet att juridik och teknik går hand i hand inom entreprenadrätten. Vi har därför, sedan många år, arbetat hårt för att skaffa oss ett stort kontaktnät med Göteborgs bäst ansedda och mest erfarna sakkunniga inom byggnadsteknik. Inom ramen för våra uppdrag har vi därför möjlighet att inhämta gedigna och objektiva utlåtanden om exempelvis fackmässigheten av utförda entreprenadarbeten.

Biträdande jurister: 

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB