Tvistelösningar

En mycket viktig del av den processrättsliga rådgivningen utgörs av de riskbedömningar som måste göras inför ett eventuellt ingivande av stämningsansökan eller sedan ett krav framställts mot en klient. Det är därför viktigt att anlita en advokatbyrå med många års erfarenhet av att biträda klienter såväl inför domstolar och myndigheter som i förlikningssammanhang.

 

Copyright © 2018 Göteborgs Advokatbyrå AB